Většina síry se používá k výrobě kyseliny sírové (H2SO4). Před tím, než může být elementární síra přiváděna ke kontaktu, obvykle s vanadovým katalyzátorem, je třeba ji vyčistit. Pokud je síra filtrována v procesu roztavené síry, významně se zlepšuje interval údržby sirných hořáků, katalyzátorových loží a potrubních reaktorů. To má za následek podstatně nižší náklady na údržbu.

Filtrační systém roztaveného síry typicky sestává z dvoustupňového filtračního systému. Tento systém se skládá z Horizontálního tlakového filtru a následně s pojistným svíčkovým filtrem.

Společnost Filtration Group vyvinula Horizontální deskový filtr síry – s „odjížděcí“ nádobou / „vyjížděcími“ elementy. Klíčovými charakteristikami těchto modelů filtrů jsou velké filtrační plochy, snadno čistitelné filtrační desky a topný plášť, pro udržení vysoké teploty procesu. Další přídavný filtr je umístěn za Horizontálním tlakovým filtrem.

Filtry na síru lze nalézt v následujících oborech:

Průmysl hnojiv.

 • Výroba kyseliny sírové a kyseliny fosforečné.
 • Ropné rafinérie
 • Výrobci gumy.
 • Důlní korporace.
 • Výrobci disulfidu uhličitého (CS2).

Klíčové výhody filtrů Filtration Group pro filtraci síry:

 • Vedoucí postavení na trhu, se zdaleka největší instalovanou základnou po celém světě.
 • Kopírování našeho designu konkurencí. Některé kopie pracují s dobrým výsledkem, ale žádná s lepším.
 • Mechanická úprava nejvyšších standardů, což vede k dlouhé životnosti filtrů.
 • Pětivrstvé filtrační desky odolné proti nárazu a těsně upevněné s vynikajícími vlastnostmi pro uvolnění koláče.
 • Nižší náklady na údržbu vyplývající ze správného designu, a to nejen pro vaše filtry, ale i pro chráněné tryskové hořáky.
 • Algoritmy založené na zkušenostech, které optimalizují celkový výkon procesu.
 • Rozsáhlá podpora procesů pro uvedení do provozu a požadavky místního návrhu.
 • Pokročilý výcvik obsluhy a praktické pokyny pro testování.
 • Plnohodnotný systém zajištění kvality a záznam o certifikaci / dodržování předpisů.
 • A v neposlední řadě těsná spolupráce se zákazníkem, kdykoli ji budete potřebovat, ať jste kdekoli.