Zastosowania:

 • Oleje roślinne (rafinacja)
 • Oleje roślinne tłoczone na zimno
 • Tłuszczów zwierzęcych
 • Miscella
 • Piwo, wino, napoje
 • Napoje alkoholowe
 • Soki cukrownicze
 • Wody mineralne
 • Masło kakaowe
 • Czekolada
 • Miód
 • Żelatyna
 • Solanka serowarska
 • Chemikalia
 • Półprodukty chemiczne
 • Poliole
 • Solanka
 • Odzysk katalizatora
 • Lakiery
 • Tusze drukarskie i żywice
 • Usuwanie węgla aktywnego
 • Kwasy i zasady
 • Siarka
 • Chłodziwa
 • Oleje hydrauliczne
 • Emulsje
 • Glikol
 • Separacja wody z oleju
 • Separacja oleju z wody
 • Parafina
 • Tusze drukarskie
 • Odpylanie
 • Woda powierzchniowa
 • Kondensaty, woda zasilająca i chłodziwa
 • Ścieki wytwornicy pary
 • Ciecze hydrauliczne
 • Zabrudzone ciecze
 • Przepracowane paliwa (reaktory jądrowe)
 • Chłodziwa (reaktory jądrowe
 • Radioaktywne odpady i ścieki (reaktory jądrowe)
 • … i inne zastosowania