Filtrace je klíčový proces v průmyslu jedlého / rostlinného oleje. Přítomnost lepidel, slizů a gelů vyžaduje zkušenost s filtrací. Znalost s kombinací kreativity je klíčem k úspěchu řešení problémů s filtrací. Filtration Group má více než 50 let zkušeností s filtrací jedlých olejů. Více než 5000 filtrů bylo doposud dodádáno průmyslu jedlého oleje. Filtrační kroky při zpracování jedlého / rostlinného oleje a tuků po mechanické extrakci a / nebo extrakci rozpouštědlem jsou uvedeny níže. Na další stránce je zobrazen vývojový diagram se všemi kroky procesu a kroky filtrace. Pro všechny tyto filtrační kroky Vám Filtration Group může nabídnout řešení. K dispozici jsou aplikační listy pro různé způsoby výroby jedlých olejů, jakož i pro použité filtry.

Standartní filtry jsou použity v:

 • Tlakový deskový filtr (Versis / RBDCD)
 • Cricketfilter® / PTS filter
 • Cricketfilter® / PTS filter pro finální/zbytkovou filtraci
 • Sáčkové (rukávové) filtry
 • Svíčkové filtry
 • Na vyžádání mohou být filtry dodány v provedení ATEX.

Výběr vybavení

Moderní rafinérie jedlých / rostlinných olejů a zpracovatelské závody jsou do velké míry automatizované, což vyžaduje spolehlivé a snadno automatizovatelné zařízení. Je třeba zjednodušit provoz, zabránit provozním poruchám, a především je třeba dosáhnout přesně definovaného postupu. Předběžná úprava filtru, filtrace a čištění filtru probíhá v poloautomatickém nebo plně automatickém režimu a není zapotřebí intenzivní práce k otevření a / nebo uzavření filtru, aby se odstranil filtrační koláč a filtr se vrátil zpět do provozních podmínek. Výběr správného typu filtru pro každý jednotlivý krok procesu závisí na řadě faktorů, jako například:

 • Dostatek prostoru
 • Způsob odstranění filtračního koláče
 • Velikost filtrační jednotky v kombinaci s výrobní kapacitou závodu
 • Šaržovitý, nebo kontinuální proces výroby
 • Investiční náklady
 • Zkušenosti

Filtrační kroky
V závislosti na typu oleje a konečném účelu je olej zpracován v pořadí výrobních kroků, které lze rozdělit následovně:

 • Filtrace surového oleje pro odstranění patek.
 • Filtrace Miscelly pro výrobu lecitinu z gumy.
 • Filtrace vymraženého (winterizovaného) oleje pro odstranění vosků pro zvýšení stability za studena.
 • Katalytická filtrace pro odstranění niklového katalyzátoru po hydrogenaci oleje.
 • Zbytková filtrace katalyzátoru za účelem odstranění katalyzátoru z pevného niklu po přechodu na niklová mýdla.
 • Filtrace oleje pro odstranění nečistot vznikajících při deodorizaci.
 • Pojistná filtrace pro zlepšení kvality filtru a / nebo pro ochranu následného zařízení.
 • Finální filtrace pro zlepšení kvality produktu.